Thuật Ngữ Tiếng Anh Texas Hold'em - Phần Hành Động

Thuật Ngữ Tiếng Anh Texas Hold'em - Phần Hành Động

Thuật Ngữ Tiếng Anh Texas Hold'em - Phần Hành Động

Thuật Ngữ Tiếng Anh Texas Hold'em - Phần Hành Động

Sau khi giới thiệu các quy tắc cơ bản và quy tắc giải đấu Texas Hold'em, chúng ta sẽ biết được một số thuật ngữ tiếng Anh xuất hiện trong quá trình chơi Texas Hold'em và một số điểm lưu ý.

Thuật Ngữ Tiếng Anh Texas Hold'em - Phần Hành Động

Trong mỗi ván chơi, mỗi người chơi sẽ thực hiện các hành động khác nhau, mỗi hành động đều có tên gọi và ý nghĩa riêng.

bet Đặt Cược

bet nghĩa là trong vòng hành động này, trước đó không có người nào đặt cược, khi đến lượt bạn thì bạn sẽ thực hiện hành động đặt cược bằng số chip bạn muốn đặt.

Cần lưu ý rằng, dù là Texas Hold'em với giới hạn cược hoặc không giới hạn cược, đều có quy định về cược tối thiểu, thường thì số chip cược tối thiểu bằng số chip của bàn lớn.

call Gọi

call nghĩa là trong vòng hành động này, trước đó có người chơi nào đã gửi cược vào bàn (cũng gọi là bet), khi đến lượt bạn thì bạn cũng sẽ gửi số chip tương tự vào bàn.

fold Bỏ Lá Bài

Bỏ lá bài, như tên gọi, có nghĩa là bạn bỏ lá bài. Thông thường, đó là khi một người chơi đối mặt với cược của người chơi khác và bỏ lá bài, tất nhiên, cũng có thể chọn bỏ lá bài khi không có người chơi nào cược. Nhưng bạn cũng cần đến lượt của bạn mới có thể bỏ lá.

check Kéo

Kéo, hoặc còn gọi là Pass, có nghĩa là khi đến lượt bạn, trước đó không có ai thực hiện hành động bet hoặc raise, và bạn cũng không có ý định cược, từ đó chọn hành động "Kéo/Pass".

raise Tăng cược

Tăng cược, như tên gọi, đó là khi có người đã bet, đến lượt bạn thì bạn thực hiện việc tăng thêm số chip vào bàn, nên gọi là raise.

Nhưng cũng cần lưu ý, chúng ta đã nói về cược tối thiểu của bet, và cược tối thiểu của raise cũng có quy định, thường thì số chip của raise trừ số chip của bet, phải lớn hơn hoặc bằng số chip của bet.

re-raise Tăng cược lại

Tăng cược lại, như tên gọi, đó là khi có người tăng cược raise, đến lượt bạn thì bạn thực hiện thêm một lần tăng cược raise.

Cũng cần lưu ý rằng, số chip của re-raise trừ số chip của raise, phải lớn hơn hoặc bằng số chip của raise trừ số chip của bet.

Về giới hạn số chip của các hành động cược và tăng cược này, nếu bạn cảm thấy lý thuyết hơi phức tạp, chúng ta sẽ lấy một ví dụ để minh họa.

Trong một vòng hành động, người chơi số 4 đầu tiên thực hiện hành động bet, đặt cược 10, người chơi số 5 Bỏ lá, người chơi số 6 tăng cược raise, số chip cược tối thiểu của người chơi số 6 là 20, công thức tính là 20-10≥10-0. Số chip cược thực tế của người chơi số 6 là 25, người chơi số 7 Bỏ lá, người chơi số 8 tăng cược lại re-raise, số chip cược tối thiểu của người chơi số 8 là 40, công thức tính là 40-25≥25-10.

all-in Tất cả cược

Cuối cùng, nói về tất cả cách cược。 Đây là một hành động rất sôi động, đó là đặt tất cả số chip còn lại của bạn vào bàn, nên gọi là tất cả cách cược. Nhưng trò chơi Texas Hold'em có một điểm đặc biệt, đó là giới hạn số chip bạn có, nếu bạn có 100 chip, thì khi all-in bạn sẽ đặt 100 chip, ngay cả khi người khác có 200 chip, bạn cũng chỉ cần trả 100 chip, không cần trả phần chênh lệch.

Bài Tiếp

Thuật Ngữ Tiếng Anh Texas Hold'em - Phần Hoạt Động

SumVip VN138