Cao thấp trong Texas Hold'em có nghĩa là gì?

Cao thấp trong Texas Hold'em có nghĩa là gì?

Cao thấp trong Texas Hold'em có nghĩa là gì?

Cao thấp trong Texas Hold'em có nghĩa là gì?

Theo thứ tự của các bộ bài trong Texas Hold'em, cao thấp là dạng bài nhỏ nhất trong Texas Hold'em.

Cao thấp được hiểu là khi có 2 lá bài mình cầm cộng với 5 lá bài chung mà không có cặp bài nào ghép được với nhau, đó là dạng bài không có giá trị, không có sức mạnh chiến đấu.

Ví dụ: bạn có 2 lá bài AK, nhưng 5 lá bài chung lần lượt là: 2, 5, 8, J, Q và không có 5 lá bài cùng màu, dạng bài của bạn trong trường hợp này là cao thấp, không nằm trong bất kỳ dạng bài nào khác. Trong tình huống này, việc mở bài là không cần bàn cãi, chắc chắn là thua, tuy nhiên người chơi mạnh mẽ vẫn có thể chiến thắng thông qua cách blef, điều này phụ thuộc vào tình hình thời điểm đó, blef là kỹ thuật rất kỹ năng cần được chú ý, không thể dễ dàng blef, nếu không có thể ngược lại làm bạn mất nhiều hơn.

VN138 AE888